Lorum Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi har lång erfarenhet av centrumledningen och kommersiella handelsplatser med flertalet konsultuppdrag hos olika fastighetsägare i Stockholm med omnejd. Vi arbetar i projektform med hög prioritering på god kommunikation. Till grund för vårt arbete ligger alltid en analys. Omfattningen varierar beroende på projektets storlek men syftet är alltid att bygga en solid grund för våra rekommendationer. 

CENTRUMLEDNING

Vi skapar och genomför mediaplaner, marknadsplaner, aktivitetsplaner, butikskontakt, utvecklingsfrågor och driftsfrågor. Vi bygger nätverk mellan kommun, föreningar och näringsliv samt rapporterar omsättningar och besöksstatistik.

FLOOR MANAGER

Ansvarar och samordnar kontakter med butiker, hyresgäster, drift, underhåll. Vi har ett nära samarbete med centrumledningen och fastighetsägare vid ombyggnation och omflyttning av butiker.