FLOOR MANAGER &
FASTIGHETSUTVECKLING

Vi har lång erfarenhet av centrumledningen och kommersiella handelsplatser med flertalet konsultuppdrag hos olika fastighetsägare i Stockholm med omnejd. Vi arbetar i projektform med hög prioritering på god kommunikation. Till grund för vårt arbete ligger alltid en analys. Omfattningen varierar beroende på projektets storlek men syftet är alltid att bygga en solid grund för våra rekommendationer. 

FLOOR MANAGER

Vi tar på oss ansvaret att effektivt hantera och samordna kommunikationen med butiker, hyresgäster, drift och underhåll. Genom ett nära samarbete med både centrumledningen och fastighetsägare är vi strategiskt engagerade vid ombyggnationer och butiksflyttar för att säkerställa smidiga och framgångsrika övergångar.

KÖPCENTRUM

Vi skapar och genomför mediaplaner, marknadsplaner, aktivitetsplaner, butikskontakt, utvecklingsfrågor och driftsfrågor. Vi bygger nätverk mellan kommun, föreningar och näringsliv samt rapporterar omsättningar och besöksstatistik.

KÖPCENTRUM EVENT

Vi har erfarenhet inom säljdrivande och besöksdrivande event, projektledning gällande ombyggnationer samt omflyttning av butiker och har ett nära samarbete med centrumledningen och fastighetsägare. Vi har även tillgång till vepor/folier för öppning och stängning av butiker, hänvisningar i byggprojekt samt skapar helhetslösningar från original till montering.