Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /www/webvol1/qi/6chvvz4nyh1xh8m/tomasevent.com/public_html/wp-content/plugins/js_composer_theme/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Behandling av personuppgifter - Tomas Event

Information om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter

Tomas Event & Design AB, organisationsnummer 556579 – 5639 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras samt för de personuppgifter vi erhåller i samband med registrering av prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:

  • E-post
  • Förnamn och efternamn
  • Kontaktuppgifter

Syfte

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi ditt för- och efternamn, mejladress och företaget du arbetar på för att kunna skicka mejl till dig.

Vi har fått dina uppgifter från när vi på något sätt haft kontakt med på möten, mässor eller events. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter för e-postutskick från Tomas Event & Design AB sparas i två år.

Behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Tomas Event & Design AB, organisationsnummer 556579 – 5639. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@tomasevent.com. Du når vårt dataskyddsombud på info@tomasevent.com Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande så svarar vi dig så fort som möjligt.